CVS/ME

Vermoeidheid of niet kunnen herstellen van de uitputting na inspanning is een verschijnsel dat zelden op zichzelf staat. Het kent meestal een scala aan overige symptomen. Men spreekt van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) als de vermoeidheidsverschijnselen langer dan 6 maanden aanwezig zijn, niet veroorzaakt worden door langdurige inspanning en niet verbeteren door rust. Een diagnose stellen is voor een arts niet altijd mogelijk. Wanneer deze wel wordt gesteld, gebeurt dit op basis van uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat eerst op basis van uitvoerig onderzoek wordt uitgesloten wat het niet kan zijn, bijvoorbeeld een virusbesmetting. Worden er geen aantoonbare oorzaken gevonden, maar voldoet men wel aan de typische verschijnselen, dan spreekt men van het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Grillig ziektebeeld

Omdat het ziektebeeld grillig is in z'n totaliteit; onvoorspelbaar en de verschijnselen zeer divers, kan er geen sprake zijn van de 'typische CVS patiënt'. Behandeling vereist een individuele aanpak. Volgens wetenschappelijk onderzoek geneest slechts 5% tot 9% van de CVS patiënten volledig. Gangbare therapie richt zich op verbetering en vooruitgang. Volledig herstel is zeldzaam, maar dus niet onmogelijk. Patiënten hebben in beperkte mate baat bij reguliere medicatie, maar er wordt ook melding gemaakt van een grote overgevoeligheid hiervoor.

Wat kan helpen?

Een aantal maatregelen dat vooruitgang geeft, is onder andere een aangepast dieet en orthomoleculaire therapie, zoals inname van vitamine B12 en L-Carnitine. Energie-management, dat wil zeggen bewust de balans tussen inspanning en ontspanning bewaken, geeft positieve resultaten bij sommige patiënten. Vanuit de visie die ontstaan is in de epigenetica, ben ik van mening dat vooruitgang in het herstel van CVS tevens te maken kan hebben met de omgeving van de patiënt. Alle factoren die bijdragen aan energieverlies of vermindering van energieopbouw zouden, waar mogelijk, moeten worden aangepast.

Wat de omgeving toestaat

Het organisme, de mens, functioneert wel of niet in die mate die de omgeving toestaat. Vervuiling of verstoring, ruis in welke vorm of mate dan ook, verhindert de uit­wis­se­ling van informatie die nodig is voor levensbevorderende groei. Dit geldt zowel voor het inwendige milieu, als ook het uitwendige milieu van de cel, maar ook de mens. Ruimte, rust en helderheid zijn nodig, zodat communicatie tussen de cellen, tussen de patiënt met zichzelf en zijn omgeving weer in een gezonde balans kan komen. Hierdoor kan het zelfgenezend vermogen mede zijn taak weer uitvoeren.

Uitvoerig onderzoek

Ik heb uitvoerig onderzoek gedaan naar CVS/ME en ben ik op de hoogte van de meeste reguliere en complementaire behandelingen die op dit moment aangeboden worden. Ik geef je hierover graag meer informatie tijdens een consult.