Het geven van een persoonlijk voedingsadvies, ook wel nutriële geneeskunde genaamd, vormt een integraal onderdeel van de behandeling in deze praktijk. Zoals Hippocrates al zei, in 400 BC , is (aanpassing in de) voeding het medicijn voor vele gezondheidsklachten. 

We eten vaak teveel en tegenwoordig teveel bewerkt voedsel. Voedingsadviezen in deze praktijk zijn gericht op voeding zoals de natuur dat bedoelt heeft. Daarnaast zijn de voedingsadviezen persoonlijk, dus op maat ontworpen. Niet iedereen verdraagt alle voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk om goed af te stemmen op ieder individu. 

Sommige mensen zijn inmiddels zo gevoelig geworden voor bepaalde voedingsstoffen dat ze zich eerder slechter voelen door bijvoorbeeld zuivel of groentes (denk aan nachtschades), dat het beter is om deze voedingsmiddelen (tijdelijk) te mijden. Als het lichaam sterker wordt, door vermijding van bepaalde stoffen, kan het zijn dat bepaalde voedingsmiddelen op termijn beter verdragen kunnen worden. 

De adviezen zijn gericht op het versterken van het immuunsysteem zodat uiteindelijk een grotere diversiteit aan voedingsmiddelen verdragen kan worden.

Ik ben behalve in natuurvoedingsadviezen tevens geschoold in het geven van adviezen met betrekking tot ziekte. Personen met hart- en vaatziekten, ondergewicht, diabetes, ouderen of personen die een chemokuur ondergaan hebben allemaal een andere behoefte en beperkingen in hun voedingspatroon.

Ik geef graag meer informatie tijdens een consult.