Kenmerken van de tong en hun energetische betekenis

 

VORM

Met het ouder worden verslappen organen en vergroot hun volume vaak. Ook komen er meer kloven. Bij een nog hogere leeftijd en/of het verder verminderen van de vitaliteit wordt de tong droger en kan verschrompelen.

 • Dunne, slappe tong met veel kloven en beetsporen aan de rand: tekort aan energie.
 • Gezwollen, stijve tong: exces, geblokkeerde energie.
 • Korte tong: problemen met interne organen.
 • Dunne tong, die er eventueel ook gekrompen uitziet: algemeen tekort aan bloed, lymfe en hormonen.
 • Gezwollen rand, eventueel met bijtsporen en kloofjes: problemen met opname en verspreiding van belangrijke voedingsstoffen (milt- en alvleesklierenergie).
 • Regelmatige karteling: bij jonge mensen duidt dit op problemen met opname en verspreiding van belangrijke voedingsstoffen (milt- en alvleesklierenergie).
 • Bij een zwelling van het voorste deel van de tong, de zogenaamde hamervorm: ernstige uitputting van maag-, milt-, en nierenergie.
 • Een helft gezwollen: eenzijdige zwakte, ook voelbaar in arm of been aan die kant, verbonden met meridianen en spieren (geen organen), soms halfzijdig verlamming.
 • Stijve tong: symptoom van vaak ernstige problemen, waaronder halfzijdige verlamming. Het kan ook duiden op een gebrek aan vocht waardoor de tong eveneens soepelheid mist.
 • Zweren op de tong: hitte in het lichaam.
 •  

  KLOVEN

  • Een kloof over het midden van een verder gezonde tong hoeft geen bijzondere betekenis te hebben.
  • Kloven in het midden van de tong (maag/miltgebied): vermindering van vitaliteit, de omzetting van voeding in energie is onvolledig. Indien de kleur verder normaal is, kan het een vroeg stadium van uitputting zijn.
  • Kloof over het midden naar de punt, gespleten tong: hartproblemen.
  • Rode kloof met een nog rodere tong: hart, vuur en bloed energie zijn geblokkeerd in het hart.
  • Het voorste gedeelte gezwollen en/of met kloven: longproblemen of een tendens daartoe.
  • Een diepe spleet in het midden met smalle groeven opzij: ernstige nierdeficiëntie; algehele zwakte waarbij de nieren vaak betrokken zijn.
  • Horizontale kloven, lang of kort: uitputting en zwakte.
  •  

PUNTJES

 • Rode puntjes duiden erop dat zich in het bloed vreemde stoffen bevinden die tot ziektes hebben geleid of kunnen gaan leiden. De plaats waar ze zich bevinden zegt iets over de aard en ernst van die ziekte.

 • Op de tongpunt is het minst zorgelijk: hart en longen werken dan niet optimaal. Alles op de randen of op de hele tong is ernstiger. Zijn ze alleen achter op de tong te zien, dan duidt dit op een vergevorderd stadium van een ziekte of op een chronische ziekte.
 • Witte puntjes: hitte in het lichaam, vergezeld van een tekort aan energie in de maag en milt.
 • Zwarte puntjes: stagnatie en hitte van het bloed.
 •