Er bestaat een algemeen misverstand, dat acute en chronische ziekten ongeneeslijk zijn. Integendeel, het merendeel kan zeer effectief worden behandeld door natuurgeneeskunde.

Wat houdt Natuurgeneeskunde in?

Natuurgeneeskunde of natuurgeneeswijze is een methode, die kwalen en ziekten behandelt en gebruik maakt van de juiste voeding, hydrotherapie, kruiden, kompressen en oefeningen, om het natuurlijke zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen. Een patiënt wordt in deze praktijk behandeld via de methode volgens de 4 temperamenten, te weten melancholicus, cholercus, sanquinicus en flegmatus. De elementen koude, droogte, warmte en vocht zijn daarbij van invloed. Deze methodiek werd door Hippocrates ontwikkeld.

Hippocrates

Het fascinerende van de schoonheid van de natuur is dat ze de kracht heeft om te creëren, ontspannen, activeren, verjongen en het lichaam te herstellen. Ze heeft een inherent genezend en levengevend vermogen en dit is een onlosmakelijk onderdeel van de mens. Het is interessant te beseffen dat sommige door de mens gecreëerde dingen destructief zijn, in tegenstelling tot datgene wat de natuur schenkt, in hoofdzaak constructief en nuttig is voor de mens. De destructie, die we ervaren middels ons actief handelen, doen we voornamelijk onszelf aan. Je moet het lichaam liefhebben en respecteren, want je krijgt er maar één in dit leven. Daarom moeten we er optimaal voor zorgen om het gezond en fit te houden en gevrijwaard van ziekte. Bij verwaarlozing zullen de kiemen ontstaan voor ziekten. Zelfs na het toedienen van medicijnen ten behoeve van symptoombestrijding en pijnverlichting, zal dat op lange termijn niet helpen het probleem c.q. de ziekte totaal te elimineren. Wat is dan de sleutel voor een goede gezondheid?

Natuurgeneeskunde is de sleutel voor een goede gezondheid! Dit brengt een totaal andere kijk op gezondheid teweeg en onderwijst gezonde eetgewoonten. De belangrijkste aspecten zijn: wat moet je eten, wanneer moet je eten, via welke specifieke combinaties moet je voedingsstoffen nemen en natuurlijk, wat moet je niet eten! Dit zijn belangrijke factoren om weerstand op te bouwen en een goede gezondheid in stand te houden.

Mensen, die lijden aan chronische aandoeningen, kunnen buitengewoon baat hebben bij een natuurgeneeskundige behandeling. Pijn en lijden kan aanzienlijk worden verlicht, wanneer je je principieel houdt aan de wetten van de natuur. Slechts een blik om ons heen leert ons, dat de natuur een helend effect heeft. Talrijke levende schepselen in ons milieu lijden niet aan chronische ziekten, zoals de mensen. Ze gedijen zonder enorme hoeveelheden medicijnen te consumeren. Is het mogelijk voor ons hetzelfde te doen? Dit is wel degelijk mogelijk!

Beoefenaars van natuurgeneeskunde hebben hun reputatie gevestigd door op mondiaal niveau een groot aantal patiënten succesvol te behandelen. Natuurgeneeskunde verbetert niet alleen je gezondheid, maar levert ook een bijdrage aan je capaciteiten; met andere woorden het maakt je gezond en gelukkig.

Natuurgeneeskunde kan de kwaliteit van je leven verhogen!