Homeopathie: actie is reactie

Homeopathie is ontwikkeld door Samuel Hahnemann, arts en scheikundige. Hij ontdekte een natuurlijke wetmatigheid: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken kan diezelfde verschijnselen ook wegnemen. Iedere actie uitgeoefend op een levend organisme geeft een reactie in tegengestelde richting. Dit werd het basisprincipe. De derde wet van Newton beschrijft dit principe ook: iedere actie geeft een evengrote reactie, minus wrijving.

Gelijksoortig van aard

Stel, je bent misselijk omdat je bedorven vis hebt gegeten. Het lichaam zal hiervan meestal zelf herstellen, maar soms heeft het een beetje hulp nodig. Neem je een homeopathisch middel, dan zal jouw systeem extra herstellend willen reageren. Met homeopathie geef je een kunstmatige ziekteprikkel, de actie. Homoios betekent vanuit het Grieks gelijksoortig, van gelijke aard. Patheia betekent ‘lijden’ en homeopathie staat dus voor ‘lijkend op het lijden’.

Remedies van plant, mineraal of dier

Homeopatische remedies zijn gemaakt van materie (een plant, mineraal of dier) die is gedematerialiseerd. Alleen de energie is nog overgebleven. Daarom wordt homeopathie een energetische geneeswijze genoemd. Alle materie heeft een eigenheid en structuur, een eigen karakter met kenmerken. Energie bestaat uit trillingen en verdwijnt nooit.

Dus, je bent misselijk. Het middel Arsenicum bijvoorbeeld geeft op energetisch niveau nóg eens een misselijkheidsprikkel. Het lichaam gaat harder aan het werk om de misselijkheid weg te nemen. Het bekrachtigt de natuurlijke herstelprikkel, de reactie. Zo stimuleer je het zelfgenezende vermogen van het eigen lichaam. Isopathie is een variatie op deze geneeswijze. In dat geval is de remedie niet bijna gelijk maar precies hetzelfde. Dat zou in ons voorbeeld een stukje bedorven vis zijn.

Allopathie versus homeopathie

De conventionele manier van geneeskunde gaat uit van allopathie. Allo betekend ‘verschillend’ of ‘tegengesteld’. Doorgaans krijg je van de dokter dan ook middelen als antibiotica, antidepressiva of antihistamine voorgeschreven.

Het verschil tussen homeopathie en allopathie is, dat bij de laatste vooral naar het zieke orgaan wordt gekeken. Door deze benadering treden vaak bijwerkingen op elders in het lichaam. Homeopathie wordt ingezet voor het geheel van de klachten en past bij je eigenheid op alle niveaus: lichamelijk, mentaal, emotioneel en energetisch.