E-consult

In een e-consult kun je met vragen terecht. Je stelt een vraag, de therapeut wordt via email op de hoogte gesteld en verdiept zich in jouw vraag om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Een diagnose kan niet worden gegeven. Het e-consult kan een persoonlijke wegwijzer zijn, die je op ideeën brengt om de problemen die jij of jouw naaste ondervindt te helpen overkomen.

Een e-consult biedt de mogelijkheid om op een veilige manier, eventueel anoniem (onder pseudoniem), contact te leggen met een therapeut. De bijdrage in de kosten die aan dit e-consult verbonden zijn per e-consult Naf 50,-

E-consulten worden niet door de verzekering vergoed. De therapeut houdt zich aan de wet op bescherming van persoonsgegevens.

Jouw vragen en het daarop gegeven antwoord wordt vertrouwelijk behandeld en valt onder het beroepsgeheim van de therapeut. Alle vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Je krijgt een bericht per email en optioneel tevens per sms, bij vermelding van jouw telefoonnummer.