Klinische Psycho-neuro-immunologie (kPNI)

kPNI is een voortdurend groeiende wetenschap, die zich bezighoudt met de complexe verhoudingen binnen het lichaam tussen gezondheid en ziekte en integreert deze kennis voor behandeltrajecten. Deze methode onderzoekt de wisselwerking tussen de psyche, het zenuwstelsel, het hormonale systeem en het afweersysteem. Daarbij wordt ook gekeken naar de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving. Door een verstoring van het evenwicht tussen één of meerdere van deze aandachtsgebieden ontstaat een ontregeling met als resultaat ziekte.

Verminderd prestatievermogen

kPNI wordt toegepast bij orthomoleculaire geneeskunde. Daarbij wordt gekeken naar eetgedrag, beweging, sociale omstandigheden, leefstijl en invloeden van buitenaf. Gezocht wordt naar de oorzaak van het verminderde prestatievermogen van het lichaam. Door de oorzaken te verminderen of weg te nemen, activeert het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan tot een meer optimale, gezonde situatie. Bijvoorbeeld door aanpassing van voedings-, leef- en beweeggedrag en het gebruik van ortho­mole­culaire- en fytotherapeutische supplementen.

Biochemische en neurale processen

Organen en orgaansystemen communiceren met elkaar door biochemische en neurale pro­ces­sen. (k)PNI als wetenschap gaat daarover. Een verstoring in het ene orgaan­sys­teem kan leiden tot klachten in een ander orgaan­sys­teem. Langdurige stress of in­grij­pen­de er­va­rin­gen vroeg in het leven kunnen het immuunsysteem ook ernstig ver­sto­ren. Dat speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van allerlei (chronische) klachten.